Uwaga:

Nasza strona korzysta z technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie i w Internecie. Administratorem danych osobowych jest Ecosy Polska sp. z o.o. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. AKCEPTUJĘ

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Użyte terminy:

 1. Administrator – „Ecosy Polska Sp. z o.o”. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 55a/13 02-384, KRS 0000863479.
 2. Operator serwisu - „Ecosy Polska Sp. z o.o”. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 55a/13 02-384, KRS 0000863479.
 3. Serwis – prowadzona przez Administratora w języku polskim platforma on-line funkcjonująca pod adresem www.ecosy.pl;
 4. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.ecosy.pl oraz zawarte w jej ramach podstrony;
 5. Strony – Administrator i Użytkownik;
 6. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez zarejestrowanie w Serwisie w sposób wskazany w odpowiednim Regulaminie, posiada aktywne konto Użytkownika (Kupującego lub Sprzedawcy);
 7. Sprzedawca – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub, która dokonuje lub zamierza dokonać sprzedaży Produktów poprzez Serwis.
 8. Kupujący – Użytkownik Serwisu, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu poprzez Serwis. Kupującym może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;

2. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ecosy.pl.
 2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@ecosy.pl. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

3. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Dane zamieszczone w Systemie informatycznym przez Użytkowników będących osobami fizycznymi, zostały zarejestrowane w rejestrach zbiorów danych osobowych prowadzonych przez GIODO.
 3. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych, podanie których jest dobrowolne, ale ich brak może uniemożliwić posiadanie konta Użytkownika i realizację zakupów poprzez Serwis.
 4. Dane osobowe przetwarzane są celem utrzymywania konta Użytkownika oraz w związku z realizacją umowy sprzedaży poprzez platformę internetową, a także w celu świadczenia usług poprzez nią. Dane osobowe będą przechowywane do 2 lata od dnia dezaktywacji konta Użytkownika lub do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w zależności od tego, które z terminów nastąpi później. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Użytkownika.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Prowadzenie newslettera: 

W przypadku kiedy Użytkownik zapisze się do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane także w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, natomiast  brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie komunikacji od Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do dnia wypisania się z newslettera. Newsletter obsługiwany jest przez podmiot mający siedzibę w USA - MailChimp, w związku z czym przekazujemy dane Użytkownika w tym zakresie do państwa trzeciego

 • Prowadzenie systemu komentarzy
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 • Realizacja zamówionych usług
 • Prezentacja oferty lub informacji


6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka).


7. Administrator zbiera i przetwarza wymienione dane osobowe Kupujących:

 • Adres e-mail
 • Imię, nazwisko
 • Miejsce zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Nazwa przedsiębiorstwa
 • Adres prowadzenia działalności gospodarczej
 • Adres do doręczeń
 • Numer NIP przedsiębiorstwa
 • Numer rachunku bankowego


8. Administrator zbiera i przetwarza poniższe dane osobowe Sprzedawców:

 • Adres e-mail
 • Imię, nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Adres prowadzenia działalności gospodarczej
 • Adres do doręczeń
 • Numer telefonu
 • Numer NIP przedsiębiorcy
 • Numer rachunku bankowego
 • Adres strony internetowej
 • Link do fanpage’a na Facebooku
 • Link do fanpage’a na Instagramie

4. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

5. Hosting

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora progreso.pl.

6. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • kurierzy lub operatorzy pocztowi
 • operatorzy płatności
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora


2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • a) dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • b) ich sprostowania,
 • c) usunięcia,
 • d) ograniczenia przetwarzania,
 • e) oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 6.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.

7. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

8. Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. 
 2. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

9. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/pre...
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator serwisu nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Użytkownicy mogą oceniać portal Ecosy.pl za pomocą usługi Trustpilot oferowanej przez spółkę Trustpilot A/S z siedzibą pod adresem Pilestræde 58, 5 piętro, 1112 Kopenhaga, Dania. Operator nie ma wpływu na dokonywanie oceny przez użytkowników. Czasami jednak może przesyłać użytkownikom zaproszenia do dokonania dobrowolnej oceny. Aby przesłać ocenę lub informacje zwrotne, konieczne jest stworzenie profilu użytkownika w usłudze Trustpilot. Jeśli odnośnik umieszczony w wiadomości e-mailowej od Ecosy, zawierającej zaproszenie do dokonania oceny, zostanie wykorzystany do przesłania oceny w ramach usługi Trustpilot, konieczne dane zostaną przekazane do tej usługi po kliknięciu w ten odnośnik, a następnie automatycznie wprowadzone do formularza rejestracji Trustpilot w celu maksymalnego ułatwienia dokonania oceny. Jeśli zostawiasz swoją opinię za pośrednictwem Trustpilot, zostanie ona po wyrażeniu zgody na jego ogólne warunki użytkowania wraz z wybraną przez Ciebie nazwą użytkownika (lub anonimowo), opublikowana na stronie Trustpilot i w późniejszym czasie ewentualnie na prowadzonych przez nas stronach internetowych. Podstawą tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. lit a) i f) RODO.Dalsze informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności usługi Trustpilot.

10. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowuje on:
 • adresy IP, z których przeglądane są treści informacyjne serwisu;
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
 • informacje o przeglądarce użytkownika;

5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies - szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA). 

11. Zarządzanie plikami cookies z poziomu przeglądarki

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 
 2. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

12. Kontakt z Administratorem

Użytkownik ma prawo skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe oraz/lub prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części pod adresem e-mail: kontakt@ecosy.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniej przesłanych informacji marketingowych (tj. przed wycofaniem zgody). Zgodę można odwołać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@ecosy.pl